Zvládání problémových situací

Zvládání problémových situací

Vyšla moje druhá kniha Zvládání problémových situací se seniory, nejen v pečovatelských službách.

Grada vydala v srpnu 2014 mou druhou knihu Zvládání problémových situací se seniory. V knize najde čtenář nejenom dobrou praxi při zvládání samotných problémových projevů seniorů, se kterými se při své praxi setkává, ale i při zvládání situací při poskytování sociální služby obecně, ať už to je komunikace s rodinou, práva uživatelů versus práva zaměstnanců, zanedbaná domácnost, péče v domech s pečovatelskou službou a další a další témata.

Těším se na diskuse, které jistě kniha vyvolá.

Marcela Hauke

Zpět na přehled