Vzdělávání v pečovatelských službách

Většina vzdělávání v sociálních službách je určeno všem pracovníkům bez ohledu na to, v jaké službě pracují. Jsem však přesvědčena, že je mnohem efektivnější, pokud je vzdělávání zaměřeno na konkrétní sociální službu, v tomto případě na pečovatelskou službu. Vzdělávání tak může být velmi konkrétní a s podstatně větším praktickým dopadem na výkon práce pečovatelky.

Stále platí, že více než v jiných sociálních službách pracují v pečovatelských službách zejména ženy - pečovatelky, u kterých si zaměstnavatel více cení ono pomyslné srdce na dlani a laskavost, než vzdělání. Zákon o sociálních službách je však nekompromisní a klade na zaměstnance velké nároky na pracovní povinnosti, a to zejména v oblasti individuálního plánování. Je velmi důležité zvyšovat kompetence u našich zaměstnanců - pečovatelek v oblasti porozumění problematice cílových skupin a v oblasti vedení rozhovorů za účelem zjišťování potřeb, schopností, osobních cílů a tvorby individuálního plánování. Ukazuje se jako neefektivní vysílat pečovatelky na teoretické kurzy, které nereflektují práci pečovatelek. Proto se zaměřuji na praktické vzdělávání v pečovatelských službách tak, aby z pečovatelek vyrostli profesionální pracovníci, kteří budou rozumět své práci nejenom z lidského pohledu, ale i z toho profesního. Znamená to pro mě trénovat pečovatelky tak, aby byly schopny rozlišit pomoc a kontrolu, chápaly problematiku jednotlivých cílových skupin a nebály se rozhovorů s našimi uživateli na jakékoliv téma. Pečovatelské služby jsou stále tak trochu "Popelkou" v sociálních službách. Je jenom na nás, zda názor společnosti změníme a donutíme ji respektovat naši práci a naše zaměstnance. A k tomuto respektu vidím cestu přes celoživotní vzdělávání našich zaměstnanců a pěstování vědomí vlastní profesionality a úcty k naší profesi.

Zpět na přehled