Práva mentálně postižených spoluobčanů

Příspěvek se věnuje právům osob s mentálním postižením a míře přijatelného rizika. Odkazuje na webové stránky, které se problematice věnují.

Stále se diskutuje o tom, jaká rizika jsou přiměřená u lidí  smentálním postižením. Mnoho organizací přistupuje k tomu, že se těmto lidem snaží vracet jejich lidská práva, která jim byla v dřívějších dobách běžně odebírána nebo omezována. Nastává však další otázka, a to jejich bezpečného života v majoritní společnosti. Tyto aktivity velmi oceňuji a souhlasím s nimi. Doporučuji úžasný krátký film Jiřího Sobka s názvem Kdo si vezme na triko všechno moje riziko? Film je volně stažitelný na www.imy.cz. Celé stránky jsou velmi zajímavé a vřele je doporučuji. 

Zpět na přehled