Konference "Aspekty poskytování ambulantních a terénních služeb"

V Brně v Masarykově univerzitě se dne 1. 6. 2011 od 10,00 hod. koná společná konference poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb.

Brně v Masarykově univerzitě pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 6. 2011 od 10,00 hod. společnou konferenci poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb s názvem "Aspekty poskytování ambulantních a terénních služeb". Navazuje na konferenci Pečovatelská služba, která se konala dne 10. 5. 2011v Mariánských Lázních. Konference byla velmi přínosná a kvalitně vedená. Přicházím na konferenci s příspěvkem Individuální plánování v sociálních službách. I po čtyřech letech "fungování" zákona o sociálních službách vyvolává individuální plánování v mnoha organizacích přinejmenším rozpaky.

Bližší informace najdete na www.apsscr.cz/index.php

Zpět na přehled