Audit vzdělávání

Audit vzdělávání

Dne 23. 6. 2014 prošlo mé vzdělávání úspěšným dobrovolným auditem MPSV a Fondem dalšího vzdělávání, p. o.

Již od roku 2011 vzdělávám zaměstnance v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Zaměřuji se především na oblast péče o seniory. MPSV mi přidělilo akreditaci na 5 kurzů a v rámci možností a dle potřeb akredituji další kurzy. 

Velmi mě potěšilo, že nebyly při auditu shledány připomínky k mé práci ani ke kurzům a naopak vzdělávání bylo hodnoceno jako velmi kvalitní. Vnímám to nejenom jako ocenění mého přístupu, ale i jako závazek do budoucna.

Certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu .

Marcela Hauke

Zpět na přehled